Ovih dana svjedoci smo uzurpacije vakufske imovine koja se opetuje u neradnim danima ( nedjelja 22.08. i 29.08. 2021. god). To zorno ukazuje na nelegalan čin. Mislili smo da su prestali ataci na vakuf i vakufsku imovinu te da će se imati više senzibiliteta prema zaštiti očuvanja vakufa i potrebama preostalih Bošnjaka u gradu Banja Luci. Ovo je pravno pitanje i morat ćemo ga pravnim putem rješavati. Iskoristit ćemo priliku da o ovom nemilom događaju u narednoj sedmici upoznamo sve domaće i međunarodne faktore. Razumijemo revolt i uznemirenost kako Bošnjaka u Banja Luci tako i u dijaspori te ih uvjeravamo da ćemo po ovom pitanju učiniti sve da zaštitimo vakufsku imovinu.