U srijedu, 20.marta 2024.godine, poslije teravih namaza,u prostorijama Medžlisa Islamske zajednice Banjaluka, održano je drugo predavanje u organizaciji Mreže mladih Medžlisa Banjaluka. Predavač i koordinator Mreže mladih, prof. Ajdin ef. Crnkić, ukazao je na neke od dragocjenih poruka kur’anske sure Jusuf, čije biserje umnogome koristi mladom čovjeku koji stremi ka ostvarenju visokih ciljeva i uspjeha u životu. 

Sura Jusuf je najljepše kur’ansko kazivanje i objavljena je Poslaniku a.s., kao vid utjehe i podrške u trenucima suočavanja sa velikim iskušenjima i životnim izazovima. Znamenitost ove sure počiva u činjenici da otvara vrata nade i nepresušnim riznicama mudrih savjeta snaži dušu, odagnava tugu i povećava samopouzdanje.

Molimo Allaha Svemilosnog da kur’anske nepregledne bašče stjecištima naših nemira budu i da srca naša bereketom ramazana i Kur’ana oplemeni, čineći nas postojanim i istrajnijim plemenitošću te nesebičnim trudom i zalaganjem naših studenata.