Medžlis Islamske zajednice Banja Luka obavještava javnost da je na tragu prošlog saopštenja za javnost, a vezano za zaštitu vakufske imovine, Vakuf Mejdanske džamije na Rebrovcu ( Baloni ) dobio određenu dokumentaciju od strane g. Zlatka Davidovića u kojoj se nalazi punomoć MIZ Banja Luka na ime Kasima Mujčića iz Banja Luke u kojoj stoji da imenovani može zastupati u upravnom postupku izdavanja odobrenja za građenje, a odnosi se na objekat privremenog karaktera – natkriveno igralište za mali fudbal sa pratećim sadržajima od strane investitora. Kod vođenja upravnog postupka može prisustvovati investitor Zlatko Davidović iz Banja Luke.

Tim povodom MIZ Banja Luka je održao telefonsku sjednicu i donio odluku da se stavi van snage pomenuta punomoć te je zatražio od g. Zlatka Davidovića dodatnu dokumentaciju.
Koristimo priliku da obavijestimo džematlije da ćemo ih redovno obavještavati po pitanju navedenog vakufa.