Povodom tradicionalne manifestacije „Zavičaj dijaspori, dijaspora zavičaju“ želimo priopćiti da smo svjesni izazova i poteškoća sa kojima se susreću, žive i preživljavaju naše džematlije u dijaspori. No, sigurni smo također da oni osjećaju, slute i naslućuju prazninu koja je svakim danom sve vidnija zbog njihovog odsustva u zavičaju. Kad je odsustvo planinski i smišljeno programirano, neminovno da on podrazumijeva komunikaciju, te planski odlazak i povratak. No, svaki prisilni progon zahtijeva ljubav, volju, želju, napor, odlučnost da se čovjek vrati tamo odakle je prognan. Znajući za te relacije i korelacije mi u Banja Luci pokušavamo manifestacijom „Zavičaj dijaspori, dijaspora zavičaju“ iskazati svoju opredjeljenost i radost da ćemo tokom mjeseca juna na platou Ferhat-pašine džamije, organizirati različite vjerske, edukativne i kulturne sadržaje, kako bi se spojili mi iz zavičaja sa džematlijama iz dijaspore, i na taj način obnovili uspomene i vratili sjećanja, te utisnuli stopala svojih koraka na svetoj zemlji bosanskoj.

Manifestacija će trajati od 03. do 23. juna.