U četvrtak šesti dan Ramazana upriličen je iftar u Sefer-begovoj džamiji. Organizator iftara je džemat Sefer-begove džamije, a pokrovitelj porodica Memić. Ovaj iftar odlikuje nekoliko specifičnosti. Jedna od njih je da je spojio tri generacije koje žive, rade i djeluju u gradu Banja Luci. Prva generacija predstavlja najstariju populaciju i najmudriju, koja je ove trenutke doživjela sa posebnim ushićenjem, znajući kroz koje izazove i iskušenje su prošli. Druga generacija su oni koji trenutno doprinose ukupnom razvoju i vjerskom, duhovnom jačanju života. Treća mlada generacija su uglavnom studenti i srednjoškolci. Ovo je bila prilika da se Sefer-begova džamija (Podpećine) ispuni do posljednjeg mjesta. Na iftaru su postavljene sofre, tradicionalni bošnjački običaj okupljanja porodice, prijatelja, poznanika oko ramazanske sofre. Porodica Memić, h. Mujo i h. Đula-hanuma su tokom Ramazana u posjeti svojim sinovima Šemsi i Sanelu, te su iskoristili priliku da se druže sa džematlijama Sefer-begove džamije. U vremenskom periodu između akšama i jacije (teravije), iskorištena je prilika da se dr. Vahdet-ef. Alemić, imam Sefer-begove džamije, obrati prisutnima, a vaz-i-nasihat je govorio banjalučki muftija mr. Nusret-ef. Abdibegović. U toku programa ukazano je da se svakom prilikom spomene Senudin, šehid iz porodice Memić, sin h. Muje i h. Đule, kao i svi šehidi Bosne i Hercegovine.