U nedjelju,7.aprila 2024.godine, u Ferhat-pašinoj džamiji održana je osma ramazanska ćurs tribina.

Vaiz, prof. Šaćir ef. Kobilica, muderris u banjalučkoj medresi “Reis Ibrahim ef. Maglajlić”, ukazao je na važnost i značaj učenja i razmišljanja o kur’anskim ajetima.

Podstičući hadiskim naputkom da se domovi u mezaristane ne pretvaraju, prof. Kobilica istakao je ljepotu i sadržajnost sure Bekare, čije učenje i slušanje je lijek i u kojoj se nalazi znamenita Ajetul-kursija.

Početak sure Bekare pojašnjava raznolikost ljudskih dunjalučkih usmjerenja, dočim se pojedinci snagom ubjeđenja i iskrenog svjedočenja usmjeravaju ka vjerovanju, poricanju i licemjerju.

S tim u vezi objavljene su tri sure: Mu’minun, Munafikun, Kafirun, kojima Kur’an pojašnjava opise navedenih skupina.

Vjernici su oni koji srčanim ubjeđenjem svjedoče istinu, potvrđujući gajb i uspostavljajući namaz kao trajnu vezu sa Uzvišenim Stvoriteljem. Poricatelji zanemaruju jasne argumente sveprisutnosti Allahovih znamenja, te mrtvilom srca i duhovnom sljepoćom ne prihvataju opomenu kojom se osvještava insanska suština.

Licemjerje je najopasnija bolest srca i manifestuje se kroz razne vidove ponašanja, gdje Kur’an precizno opisuje osobine kojih se mu’min kloni, čuvajući ambijent skrušenosti i smirenosti koja zikrom nastaje.

Allaha molimo da blagorodnost ramazanskih dana i noći osnaži naše ubjeđenje i iskrenost usmjerenja ka Allahovoj sveobuhvatnoj milosti, čineći nas predanim robovima Svojim.