U srijedu 16.8.2023. godine, u Mehdi-begovoj džamiji na Hisetima, održano je predavanje za žene u okviru manifestacije “Zavičaj dijaspori, dijaspora zavičaju”. Predavanje je održala profesorica Ilma Bešić-Crnkić i tom prilikom govorila je o prijateljstvu u islamu naglašavajući da svoja prijateljstva moramo jačati ljubavlju u ime Allaha.
Tragom hadisa:”Tako mi Allaha u Čijoj je ruci moja duša, nećete ući u Džennet sve dok ne budete vjerovali, a nećete vjerovati sve dok se ne budete voljeli! Hoćete li da vas uputim na djelo kojim ćete se, ako ga budete činili, zavoljeti? Nazivajte selam jedni drugima!”, zaključeno je da je selam/mir prvi korak ka zbližavanju i međusobnoj ljubavi među vjernicima. Nazivajući selam jedni drugima trebamo da osjetimo mir i on treba da bude prisutan u svim našim riječima i djelima. Tokom predavanja govoreno je o tome kako vjernici treba da se ophode jedni prema drugima i kako da međusobno razgovaraju da bi širili mir, prijateljstvo i ljubav. Na kraju predavanja zaključeno je da moramo biti stalno u oprezu da ne vrijeđamo nikoga, da ničiju čast ne narušavamo, da od nas budu mirni svi vjernici i da se samo tako možemo međusobno voljeti, a naređeno nam je da se moramo voljeti da bismo bili vjernici.