U petak 24. februara 2023. godine u Sofi Mehmed-pašinoj džamiji održana je ćurs tribina iz Akaida petnaest minuta pred džuma namaz.

Ćurs tribinu je održao mr. Admir-ef. Blitović, džematski imam i profesor Akaida u banjalučkoj medresi.

Admir-ef. je kazivao o razumu (aklu) i Objavi ( vahju) kao dva izvora Akaida, te je ukazao na važnost razuma u spoznaji Uzvišenog Allaha dž.š. Tom prilikom je spomenuo mnogobrojne ajete u kojima nas Svevišnji poziva na razmišljanje o znakovima Božijeg postojanja.

Pored toga, ukazao je na važnost Objave koja čovjeku daje smjernice za sretan život na dunjaluku i Ahiretu.

Ćurs tribina u Sofi Mehmed-pašinoj džamiji održava se svakog drugog petka, a realizira se u okviru edukativnih predavanja u banjalučkim džamijama predviđenih planom rada Medžlisa Banja Luka za 2023. godinu.