20.4.2023 god. Danas je nakon završetka hatme na centralnoj mukabeli u Ferhat-pašinoj džamiji proučena hatma dova a nakon toga i dova za hatmu koju je mutekif proučio u toku svog boravka itikafu.

U Gazanferija džamiji je proučena hatma dova nakon završetka ženske mukabele.

Molimo Uzvišenog da primi naše učenje i sve naše ibadete.