Hafiz Okanović na Ramazanskoj ćurs tribini: Veličanstvenost kur'anskog teksta

U Ferhat-pašinoj džamiji jučer je održana šesta ramazanska ćurs tribina, a predavač je bio hafiz Muamer-ef. Okanović, glavni imam Medžlisa Islamske zajednice Banja Luka.

Podsjetivši prisutne vjernike na veličanstvenost kur’anskog teksta čija se nepregledna prostranstva u blagorodnim ramazanskim danima dodatno raskrivaju, Muamer-ef. Okanović istaknuo je ljepotu povezanosti kur’anskih sura, dočim usvajanjem sadržajnih odgojnih naputaka, vjernik profilira vlastite potencijale uspinjući se ka duhovnom pregalaštvu i dobročinstvu.

– U suri Hadždž, čija konačnica odiše podsticajem ka uspjehu, Kur’an afirmira koncept namaza, predanosti Gospodaru Svevišnjem i revnosnosti u činjenju raznolikih vidova dobročinstava, gdje životni uspjeh biva rezultat življenja ovog narativa – naveo je hafiz Okanović.

viber_slika_2023-04-10_00-49-57-323.jpg - Hafiz Okanović na Ramazanskoj ćurs tribini: Veličanstvenost kur

Dodao je da surom koja slijedi (Mu’minun) “čitalac zatiče prvi ajet kojim se potvrđuje da su mumini odista uspjeli jer, usvajanjem namaza, predanosti, i dobročinstva kao neizostavnih životnih saputnika, čovjek pronalazi smiraj u skrušenosti, skromnosti i fokusiranju na korisno znanje i djelovanje, čijim se bereketom obogaćuju i oplemenjuju svjetovi koji u čovjeku životnošću pulsiraju”.

– Skrušenošću u namazu, kao vidom apsolutne predanosti dijalogu sa Svevišnjim Stvoriteljem, neobaziranjem na govor i djela od kojih nikakve koristi nema, mumin zrije i stasava u ličnost koja hodi ka zacrtanim plemenitim ciljevima, a čija ostvarenja su kur’anskim tekstom osigurana, što umnogome olakšava čovjekov hod kroz svijet izazova i kušnji, osjećajuć’ uspjeh kao neizostavan rezultat iskrenog i postojanog pregalaštva ka samoostvarenju povjerenih potencijala i djelovanja u smjeru oplemenjivanja društva u kojem živi – naglasio je hafiz Okanović.

(preporod.info)

viber_slika_2023-04-10_00-49-57-264.jpg - Hafiz Okanović na Ramazanskoj ćurs tribini: Veličanstvenost kur