Udruženje Hastahana, Tekija Mesudija, doniralo je našim najmlađima školske ruksake i pribor. Molimo Svevišnjeg da plemenitim donatorima podari svaki hajr ovog i budućeg svijeta.