Organizirano prikupljanje zekata na poljoprivredne proivode u Bosni i Hercegovini trajati će od 1. do 15. oktobra 2023. godine, saopćio je Ured za zekat Islamske za zajednice u Bosni i Hercegovini.

Prikupljanje će se vršiti putem džemata na području svih medžlisa u Bosni i Hercegovini, a poljoprivredni proizvodi će biti usmjereni u najbliže odgojno-obrazovne ustanove Islamske zajednice, gdje će biti iskorišteni za ishranu korisnika, a dio za pomoć socijalno ugroženim osobama.

Rijaset Islamske zajednice u Bosni i Hercegovini prikupljanje zekata na poljoprivredne proizvode organizira na temelju šerijatskih propisa i odredbi Pravilnika o prikupljanju zekata i sadekatul-fitra u Islamskoj zajednici.

Obaveznost (farz) davanja zekata na poljoprivredne proizvode jasno su naglašeni u kur‘anskim ajetima:

“O vjernici, udjeljujte od lijepih stvari koje stičete i od onoga što vam Mi iz zemlje dajemo, ne izdvajajte ono što ne vrijedi da biste to udijelili kad ni vi sami to ne biste primili, osim zatvorenih očiju. I znajte da Allah nije ni o kome ovisan i da je hvale dostojan. Šejtan vas plaši neimaštinom i navraća vas da budete škrti, a Allah vam obećava oprost i nagradu Svoju; Allah je neizmjerno dobar i zna sve” (El-Bekare 267, 268)

“On je Taj koji stvara vinograde poduprte i nepoduprte, i palme i usjeve različita okusa, i masline i šipke, slične i različite- jedite plodove njihove kad plod dadnu, i podajte na dan žetve i berbe ono na
što drugi pravo imaju (zekat), i ne rasipajte, jer On ne voli rasipnike.” (El-En-a’m 141)

Ova obaveza potvrđena je i riječima Muhammeda alejhisselam:

„Na ono što se natapa kišom, izvorom vode ili podvodnim vodama daje se destina, a na ono što se natapa navodnjavanjem dvadesetina.”

“Allahov Poslanik alejhisselam, rekao je Muaz bin Džebelu, r.a, neposredno prije nego ga je poslao u Jemen: ‘Uzmi od njih zekat na žito od žita, ovcu od sitne stoke, devu od kamila i kravu od goveda.”

(Preporod.info)