Aktiv imama Medžlisa Islamske zajednice Banja Luka u 2020-oj godini počinje sa realizacijom većeg vrijednosnog sadržaja, upoznavajući džemat o Islamu,  nudeći na mjesečnom nivou vrijednosne sadržaje ciklično: kroz siru, halku hadisa i tefsir Kur’ana.

Džemat Gazanferija već aktivno okuplja džematije svake druge srijede u mjesecu, na tematsku tribinu iz sire, približavajući im vrijednosti životopisa resulullaha Muhameda s.a.v.s.

Na osnovu plana vjerskih aktivnosti, aktiv imama fokus rada počinje širiti, te pokreće afirmaciju vrijednosnog nudeći  novi sadržaj kroz halku hadisa u džematu Sefer-begove džamije, uz najavu tefsira Kur’ana u džematu  Ferhadija. Džemat  Sefer-beg 25. 02. 2020. biće mjesto okupljanja i afirmacije džematlija. Riječ i djelo Muhameda a. s: ono što je rekao, radio ili šutnjom odobrio, u okviru halke hadisa. 

Halka hadisa održavat će se svakog zadnjeg utorka u mjesecu, prema utvrđenom planu i programu. 

Planiranu aktivnost 25. 02 2020. otvorit će uvaženi banjalučki Muftija, Nusret ef. Abdibegović, iza akšam namaza, govoreći o hadisu kao drugom izvoru Šerijata.

U ime džemata Seferbeg pozivamo na halku hadisa i druženje, crpeći mudrost  pojedinca kao vrijednost  džemata, postavljajući znanje za mjeru džemata, a džemat za centar utemeljenja vrijednosti ummeta.