Poštovane džematlije,

Medžlis Islamske zajednice Banja Luka je sa ciljem lakšeg i ažurnijeg vođenja evidencije o članovima instalirao novi program evidencije. Ovaj program će omogućiti našim članovima i administratorima lakše i brže vođenje evidencije. Da bi program funkcionisao i ispunio zadatke potrebno je unijeti određene podatke za šta nam je potrebna pomoć i saradnja naših članova. S tim u vezi pripremili smo jedan formular sa osnovnim podacima koji će činiti našu bazu. Podaci se odnose na nosioca (osoba na čije ime su se dosad vršile uplate) kao i na članove domaćinstva (osobe koje žive zejedno u istom domaćinstvu).

Navedeni podaci će biti čuvani na serveru MIZ Banja Luka koji smo za ove potrebe instalirali.

Nakon što naši administratori pregledaju dostavljene podatke zajedno sa prethodnom evidencijom i uplatama isti će biti uvršteni u našu bazu.

Formular možete ispuniti na dva načina:

  1. Navedeni formular možete preuzeti ako kliknete download ispod , nakon popunjavanja možete nam ga poslati na e-mail adresu medzlisbanjaluka@gmail.com.

2) Formular preuzeti na blagajni Medžlisa a naše će osoblje pružiti pomoć u popunjavanju.

Nakon što evidencijska baza bude potpuna džematlije će putem skeniranja QR koda na novim karticama imati pristup evidenciji svog domaćinstva kao i statusu članarine.

Nadajući se Vašoj saradnji unaprijed Vam se zahvaljujemo.